За да намерите настройките на имейл акаунт, за да ги добавите например в своя телефон/компютър, започнете като влезете в своя cPanel.

Когато влезете ще намерите детайлите в cPanel -> E-mail accounts -> Setup mail client (примера показва настройките за test@mhdemo.se) -> Превъртете надолу по страницата докато видите "Manual Settings"


Трябва да изглежда така:

Това ще изглежда различно, ако акаунтът Ви е създаден на сървър различен от cpsrv01.

Did this answer your question?